Copyright

Copyright ©

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Besselink licht. Het auteursrecht is van toepassing op de inhoud van deze website en behoort toe aan Besselink licht.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Besselink licht mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld.

Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Besselink licht tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Besselink licht is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Besselink licht. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Besselink licht.

De inhoud van deze website hebben wij met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie, gepubliceerd door Besselink licht onvolledig en/of onjuist is. Wij checken deze informatie op de website dan ook regelmatig en deze wordt waar nodig aangepast.

Besselink licht behoudt zich evenwel het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren en Besselink licht is dan ook niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Besselink licht sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van Besselink licht op internet.